1396/02/09
مجموعه دهانشویه های لیسترین

 

Listerine Advanced

 شامل:

1. چهار روغن اصلی  (نعناع،آویشن،متیل سالسیلات،اکالیپتوس) 

· آویشن: آنتی سپتیک، آنتی باکتریا، ضد التهاب،خوشبوکننده دهان

· نعناع: خوشبو کننده تنفس، آنتی باکتریا

· متیل سالیسیلات: خوشبو کننده دهان، ضدالتهاب، آنتی سپتیک

· اکالیپتوس: آنتی باکتریا،کاهش التهاب 

2. الکل دناتوره شده

3. زینک کلراید

ویژگی های لیسترین تارتارکنترل:

· ضد عفونی کردن محیط دهان و دندان

· از بین بردن بوی بد دهان

· ایجاد حس تازگی طولانی مدت در دهان

· پیشگیری از پوسیدگی دندان

· کمک به حفظ سلامت لثه

· کاهش پلاک دندانی

· جلوگیری از تشکیل جرم و حفظ سفیدی طبیعی دندان

· قبل و بعد از جراحی لثه

· شستشوی کانال

· ارتودنسی

مناسب برای افراد بالای 12 سال می باشد


Listerine FreshBurst

شامل:

1. چهار روغن اصلی (نعناع زیاد،آویشن،متیل سالسیلات،اکالیپتوس) 

· آویشن: آنتی سپتیک، آنتی باکتریا، ضد التهاب،خوشبو کننده دهان

· نعناع: خوشبو کننده تنفس، آنتی باکتریا

· متیل سالیسیلات: خوشبو کننده دهان، ضدالتهاب، آنتی سپتیک

· اکالیپتوس: آنتی باکتریا،کاهش التهاب 

2. الکل دناتوره شده

ویژگی های لیسترین فرش برست:

· ضد عفونی کردن محیط دهان و دندان

· از بین بردن بوی بد دهان

· ایجاد حس تازگی طولانی مدت در دهان

· پیشگیری از پوسیدگی دندان

· کمک به حفظ سلامت لثه

· کاهش پلاک دندانی

· جلوگیری از تشکیل جرم و حفظ سفیدی طبیعی دندان

· تحریک کننده ترشح بزاق

· مناسب برای افرادی که دچار خشکی دهان هستند

مناسب برای افراد بالای 12 سال می باشد


 Listerine Cool Mint

شامل:

1. چهار روغن اصلی (نعناع،آویشن،متیل سالسیلات،اکالیپتوس) 

· آویشن: آنتی سپتیک، آنتی باکتریا، ضد التهاب،خوشبو کننده دهان

· نعناع: خوشبو کننده تنفس، آنتی باکتریا

· متیل سالیسیلات: خوشبو کننده دهان، ضدالتهاب، آنتی سپتیک

· اکالیپتوس: آنتی باکتریا،کاهش التهاب 

2. الکل دناتوره شده

ویژگی های لیسترین کول مینت:

· ضد عفونی کردن محیط دهان و دندان

· از بین بردن بوی بد دهان

· ایجاد حس تازگی طولانی مدت در دهان

· پیشگیری از پوسیدگی دندان

· کمک به حفظ سلامت لثه

· کاهش پلاک دندانی

· جلوگیری از تشکیل جرم و حفظ سفیدی طبیعی دندان

· قبل و بعد از جراحی لثه

· شستشوی کانال

مناسب برای افراد بالای 12 سال می باشد


 Listerine Total Care Zero

شامل:

1. چهار روغن اصلی (نعناع،آویشن،متیل سالسیلات،اکالیپتوس) 

· آویشن: آنتی سپتیک، آنتی باکتریا، ضد التهاب،خوشبو کننده دهان

· نعناع: خوشبو کننده تنفس، آنتی باکتریا

· متیل سالیسیلات: خوشبو کننده دهان، ضدالتهاب، آنتی سپتیک

· اکالیپتوس: آنتی باکتریا،کاهش التهاب 

2. سدیم فلوراید 

3. زینک کلراید

ویژگی های لیسترین توتال کر زیرو:

· ضد عفونی کردن محیط دهان و دندان

· از بین بردن بوی بد دهان

· ایجاد حس تازگی طولانی مدت در دهان

· پیشگیری از پوسیدگی دندان

· کمک به حفظ سلامت لثه

· کاهش پلاک دندانی

· جلوگیری از تشکیل جرم و حفظ سفیدی طبیعی دندان

· قبل و بعد از جراحی لثه

· ارتودنسی

مناسب برای افراد بالای 6 سال می باشد


 Listerine Zero

شامل:

1. چهار روغن اصلی (نعناع،آویشن،متیل سالسیلات،اکالیپتوس) 

· آویشن: آنتی سپتیک، آنتی باکتریا، ضد التهاب،خوشبو کننده دهان

· نعناع: خوشبو کننده تنفس، آنتی باکتریا

· متیل سالیسیلات: خوشبو کننده دهان، ضدالتهاب، آنتی سپتیک

· اکالیپتوس: آنتی باکتریا،کاهش التهاب 

2. سدیم فلوراید 

ویژگی های لیسترین زیرو:

· ضد عفونی کردن محیط دهان و دندان

· از بین بردن بوی بد دهان

· ایجاد حس تازگی طولانی مدت در دهان

· پیشگیری از پوسیدگی دندان

· کمک به حفظ سلامت لثه

· کاهش پلاک دندانی

· جلوگیری از تشکیل جرم و حفظ سفیدی طبیعی دندان

مناسب برای افراد بالای 6 سال می باشد