1394/12/12
مرکز پخش کرج

مدیر شعبه
تلفن همراه
شماره تلفن شعبه
آدرس ایمیل
آدرس 
کدپستی
آقای محمدی
0938-0757797
026-32500848
026-32557405
026-32557445
آدرس دفتر:  کرج :  منطقه آزادگان، 45 متری کاج، خیابان پامچال جنوبی، کوچه کسری، ساختمان تندیس، طبقه 5 واحد 10

3155633343