1395/06/01
تماس با ما

 

آدرس: تهران خیابان فلسطین جنوبی خیابان بزرگمهر نبش سرپرست پلاک 33طبقه اول شرکت پخش راسن درمان


  • تلفن:    66419093  (21) 98 +       
    فاکس :  (193)  66419093  (21) 98+      
    کد پستی: 93111-14168