درباره ما
شرکت "پخش راسن درمان" به عنوان يکی از شرکت های زيرمجموعه "گروه راسن درمان"؛ در سال 1384 به منظور توزيع و فروش محصولات مصرفی خوراکی، بهداشتی و آرايشی در تهران تاسيس شد. اين شرکت از آغاز فعاليت خود؛ همگام با تامين کنندگان معتبر و بين المللی خود؛ کوشيده است تا ضمن ارائه بهترين محصولات روز دنيا به مصرف کنندگان عزيز؛ بالاترين سطح استاندارد های کاری را به همکاران، فروشندگان و نمايندگان در شبکه بزرگ توزيع و فروش خود ارائه نمايد 
مراکز پخش در سراسر کشور